Stresscounselling

Wat is stresscounselling?
Stresscounselling is een vorm van praktische psychologische hulpverlening. Het is geen therapie maar het helpt u om gebruik te maken van uw eigen krachten om beter overweg te kunnen met uw levensproblemen. Het doel is dus niet om uw persoonlijkheid te veranderen.
De counsellor helpt u om een probleem aan te pakken waarbij externe omstandigheden die u in de weg staan om een oplossing vragen. Niet alle problemen kunnen opgelost worden, in dat geval helpt de counsellor u om tot acceptatie te komen.
De doelstelling van counselling is de kwaliteit van het leven van mensen te helpen verbeteren.
 
Voor wie is stresscounselling geschikt?

Hoe gaat het in zijn werk?
U kunt een afspraak maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek vertelt u wat uw klachten zijn. Als blijkt dat u bij mij op de goede plek bent maken wij een vervolgafspraak. Het kan ook zijn dat ik u doorverwijs naar een andere hulpverlener indien ik van mening ben dat u daar beter geholpen kunt worden.

Vertrouwelijkheid
Alles wat besproken wordt tijdens de sessies is privé. Als stresscounsellor ben ik gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Daarnaast hecht ik zelf grote waarde aan de privacy van mijn cliënten.
Hoe lang duurt de sessie en wat zijn de kosten?
Een counsellinggesprek duurt een uur en kost € 85,--. Dit bedrag dient contant te worden voldaan. Een aantal ziektekostenverzekeraars, waaronder CZ, vergoeden (een deel van) de consulten. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen door middel van dit formulier of via telefoonnummer: 06 105 900 31.