Integratieve Kindertherapie

Wat is Integratieve Kindertherapie?
Integratieve kindertherapie is een therapievorm waarbij op verschillende manieren problemen bij kinderen worden aangepakt. Dit hangt sterk samen met welke vorm het beste bij het kind past; de therapievorm wordt aan het kind aangepast en niet andersom. Door middel van een combinatie van gesprekken, spel, drama en creatieve activiteiten gaat de kindertherapeut op zoek naar de oorzaak van de klacht en de symptomen die hieruit voortkomen. Na deze ‘exploratiefase’ wordt bepaald wat de beste manier is om het kind te helpen. De kindertherapeut leert het kind om gebruik te maken van zijn of haar eigen mogelijkheden en dus om op zichzelf te vertrouwen. Heeft het kind dit eenmaal geleerd dan is zijn zelfvertrouwen gegroeid en is het kind in de toekomst dus beter in staat om moeilijkheden die op zijn op haar pad komen aan te pakken.
 
Voor wie is Integratieve Kindertherapie geschikt?
Voor kinderen die:

Hoe gaat het in zijn werk?
Na het eerste contact, (meestal telefonisch), wordt een afspraak gemaakt voor het eerste gesprek. Dit intakegesprek wordt alleen met de ouders gevoerd. Voordat u komt heeft u van mij een vragenlijst ontvangen en deze ingevuld teruggestuurd. Door de antwoorden op deze vragenlijst kan ik mij alvast een beeld vormen van de ontwikkeling van uw kind tot nu toe, zodat het intakegesprek gerichter kan plaatsvinden.
In het intakegesprek bespreek ik uw ervaringen met de klacht van het kind. Daarna volgt de exploratiefase, dit zijn 5 sessies (1 x per week) met het kind waarin ik tot een kindertherapeutische diagnose kom.

Na deze exploratiefase volgt een gesprek met u over het behandelplan van de therapie en het verdere verloop van de behandeling. Al naar gelang de duur van de behandeling en soort klacht volgt om de 5 sessies een oudergesprek waarin u handelingsadviezen meekrijgt. Het succes van de behandeling hangt onder andere daar van af.
 
Vertrouwelijkheid
De sessies met de kinderen zijn privé, dat wil zeggen dat het kind de vrijheid heeft om alles te vertellen wat hij of zij wil zonder dat het bang hoeft te zijn dat dit wordt ‘doorverteld’. Met de ouders wordt het verloop van het proces besproken, soms vraagt het kind aan mij om bepaalde zaken met de ouders te bespreken.
 
Hoe lang duurt de sessie en wat zijn de kosten?
Een sessie/oudergesprek duurt een uur en kost € 80,--. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden (een deel van) de sessies. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar. 
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen door middel van dit formulier of via telefoonnummer: 06 105 900 31.